BHV
Als werkgever is het belangrijk dat u uw bedrijfshulpverlening (BHV) goed geregeld heeft. Alhoewel de ARBO wet voorschrijft dat u zorg moet dragen voor goede arbeidsomstandigheden, kunnen noodsituaties niet altijd worden voorkomen. Wanneer calamiteiten zich voordoen wilt u snel en adequaat kunnen optreden om letsel en/of schade te voorkomen of te beperken. In dergelijke situaties moet er snel deskundige bijstand geboden kunnen worden. Vaak kunt u dit niet alleen. Afhankelijk van de grootte en de soort organisatie, moeten er bedrijfshulpverleners worden aangesteld binnen uw bedrijf.

Het takenpakket van de bedrijfshulpverlener
De bedrijfshulpverleners binnen uw organisatie kunnen eerste hulp verlenen bij een ongeval en brand. Daarnaast zijn zij in staat maatregelen te treffen om de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk te beperken. In het geval van brand is het de taak van de BHV’er om actie te ondernemen om de brand zo veel mogelijk te beperken en te bestrijden. Gaat het alarm af? Dan zullen de bedrijfshulpverleners binnen uw organisatie de evacuatie van alle werknemers en andere personen in goede banen leiden. Om bovenstaande taken goed te kunnen uitvoeren hebben BHV’ers basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een (beginnende) brand, alarmering en ontruiming. De BHV opleidingen van Pim bhv plus bereiden bedrijfshulpverleners voor op deze taken. Wij bieden in dit kader de onderstaande opleidingen aan:

  • Bedrijfshulpverlener opleiding 2 dagen.
  • Bedrijfshulpverlener herhaling 1 dag.
  • Bedrijfshulpverlener herhaling 2 avonden.
  • BLS en PBLS Reanimatie cursus incl. AED.
  • Oefenen van melding en ontruimen.

Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?
Vroeger was het erg gemakkelijk. Eén op de 50 werknemers moest BHV’er zijn. Tegenwoordig werkt de BHV verplichting anders. De Arbowet schrijft voor dat u als werkgever ‘voldoende’ BHV’ers moet aanstellen. Bij het bepalen van het aantal bedrijfshulpverleners kijken we tegenwoordig meer naar de restrisico’s, mate van zelfredzaamheid en de kwaliteit van allerlei voorzieningen. Uit de RI&E kan blijken dat u vanwege uw restrisico’s meer of minder BHV’ers moet aanstellen.

De werkgever is verantwoordelijk
Calamiteiten zijn, hoe goed de veiligheid ook geregeld is, niet te voorkomen. Het is van belang dat uw organisatie daarop echter wel goed kan reageren. Als werkgever zit u niet te wachten op (langdurige) uitval van personeel of schadeclaims van derden. Een goede BHV-organisatie helpt u op weg! Als expert op het gebied van RI&E en BHV helpen wij u uw reactie op een calamiteit te organiseren.