Oefenen van melding en ontruimen.

Opzet / inhoud cursus
De receptie heeft in een bedrijf een bijzondere taak. Vaak zijn de medewerkers van de receptie het eerste contactpunt voor klanten en medewerkers. Tijdens een calamiteit in een bedrijf of instelling is de receptie vaak het centrale punt waar vanuit de communicatie wordt gecoördineerd en hulpdiensten worden gewaarschuwd. Bij het uitvoeren van deze taak komen de volgende taakgebieden aan de orde:

  • Het opnemen van de alarmmelding
  • Alarmering van interne en externe hulpdiensten
  • Begeleiden van aanwezige bezoekers
  • Reageren op gevaar van buitenaf: bommeldingen

In de cursus zijn de volgende hoofdonderwerpen opgenomen:

  • De alarmorganisatie en de taak ven de receptiemedewerk(st)er
  • Instructie receptiemedewerkers bij alarmmeldingen
  • Registreren van gegevens
  • Gespreksvaardigheden

Toelatingseisen
Er zijn geen specifieke toelatingseisen. De cursus is echter specifiek opgezet voor medewerkers met een receptionele taak. Kennis van de bediening van de in het bedrijf aanwezige communicatiemiddelen is aanbevolen.Duur cursus
4 klokuren in company (bij onze klanten)

Examen
Het examen wordt afgenomen door de docent. Middels rollenspelen wordt vastgesteld of de kandidaat over de competenties beschikt die belangrijk zijn bij alarmeringssituaties. Bij voldoende beoordelingen ontvangt u een certificaat “omgaan met alarmmeldingen”.

Cursusprijs op aanvraag
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Jaarlijks vindt een prijsaanpassing plaats conform de marktontwikkelingen.

Inschrijven
Bij Pim bhv plus verzorgen we het hele jaar door BHV cursussen op onze locatie in Nuenen of op locatie (in company) bij onze klanten. Heeft u vragen of wilt u meer informatie. Neemt u dan gerust contact met ons op via info@pim-bhvplus.nl