Bedrijfshulpverlener opleiding (2 dagen)

Cursus BHV
Als werknemer bent u collegiaal en hebt u zorg voor de medemens. Als werkgever wil je graag de medewerkers de kans geven een medewerker in nood te helpen. De vaardigheden om bij een ongeval/brand te helpen, leer je in deze cursus.

Opzet/Opbouw van de cursus
Het cursusprogramma bestaat uit twee verschillende modules. Tijdens de eerste module gaan we dieper in op spoedeisende eerste hulp (SEH) en niet spoedeisende eerste hulp (NEH). Onderwerpen die aan de orde komen zijn: benaderen van het slachtoffer, reanimatie, AED, bewusteloosheid, verslikking, wondbehandeling, botbreuken, oogletsel en het aanleggen van verbanden. Tijdens de tweede module behandelen we de onderwerpen brandbestrijding en ontruiming. Cursisten vinden onze praktische manier van leren heel fijn. U kunt met het geleerde meteen aan de slag!

Duur van de cursus
De cursus duurt 16 klokuren. Cursussen kunnen verzorgd worden in hele dagen of in dagdelen.
De opgegeven lestijd is inclusief het examen. Er zijn vrijstellingsmogelijkheden voor kandidaten die bijvoorbeeld een geldig EHBO diploma hebben.

Toelatingseisen
Om de BHV cursus van Pim bhv plus te kunnen volgen is het belangrijk voldoende beheersing te hebben over de (Nederlandse) taal. Voor de cursus wordt gebruik gemaakt van het lesstof van het NIBHV.

BHV examen
Het examen bestaat zowel uit een praktijk- als een theoriegedeelte. Het praktijkdeel van het examen wordt tijdens de lessen afgenomen door één van onze professionele docenten. Het schriftelijk examen vindt plaats tijdens het laatste lesuur.

Cursusprijs pp op aanvraag.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Inschrijven
Bij Pim bhv plus verzorgen we het hele jaar door BHV cursussen op onze locatie in Nuenen en Eindhoven of op locatie (in company) bij onze klanten. Heeft u vragen of wilt u meer informatie. Neemt u dan gerust contact met ons op via info@pim-bhvplus.nl